Size bir telefon kadar yakınız
02166840910
05322469134
Dil Seçin
tren

Giydirme Cephe Sistemleri

11.02.2019
833 görüntülenme

Giydirme Cephe Sistemleri

Giydirme cepheler, kullanılan cephe kaplamasının çeşidine ve geliştirilen sistemlere
göre 4’ e ayrılır.

– Kapaklı cephe sistemleri
•Klasik kapaklı cephe sistemleri
•Isı bariyerli klasik kapaklı cephe sistemi
– Strüktürel silikon cephe sistemleri
– Panel cephe sistemleri
– Kompozit panel cephe sistemleri
• Kompozit panel
• Alüminyum kompozit panel
• Terra Cotta (metal cephe alüminyum sistemleri)
• Granit & Seramik Kaplama

Kapaklı Cephe Sistemleri
-Klasik kapaklı cephe sistemleri

Giydirme cephe sisteminde dış yüzeyde kullanılan 50 mm genişliğindeki alüminyum
kapak profili, mimarların taleplerine göre pek çok farklı geometrik formda tasarlanabilir.
Camlar, yatay ve düşey akslarda dıştan mekanik olarak baskı çıtası ile tutturulur.
Sistemin hava ve su sızdırmazlığı, içte ve dışta kullanılan EPDM fitillerle sağlanır. Dışta
kullanılan yatay veya düşey eksendeki kapak profilleri isteğe göre iptal edilip, bu profillerin
yerine, fuga boşluklarına silikon uygulaması yapılır . Böylece dışarıdan
bakıldığında cephe yüzeyinde düşeyde veya yatayda istenilen form elde edilir.

-Isı bariyerli klasik kapaklı cephe sistemi

Yüksek ısı yalıtımlı ve yoğuşma risklerine karşı polyamidli-ısı bariyerli olarak
tasarlanmış bir sistemdir. Isı bariyerli klasik kapaklı cephe sisteminde cephe estetiğine uygun
olarak yatay veya düşey akslarda alüminyum kapak kullanılabilir. Yatay ve düşey akslarda
kullanılan alüminyum kapaklar, klasik kapaklı cephe sisteminde kullanılan kapaklarla
uyumludur .
Bu cephe sisteminde, istenildiği takdirde kapandığında kalınlığı belli olmayan gizli
kanat sistemi de kullanılabilmektedir. Kapalı durumda iken dıştan görünmeyen gizli
kanatlar, klasik ısı bariyerli cephe sisteminde olduğu gibi dışarıya doğru ters vasistas olarak
da açılır.

Strüktürel silikon cephe sistemi

Strüktürel silikon cephe sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip
cam derzlerinde 17 mm genişliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır. Cam
paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlandığından, panellerin arasına
sızdırmazlık silikonu çekilmez. Böylece cam panellerin arasında gölge oluşması engellenir.
İstendiğinde seçilen herhangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli
olmaksızın ) gizli kanat hâline getirilebilir. Cam ve alüminyum panel arasında, çift camda ise
iki cam arasında komponentli silikon ve silikonla uyumlu sızdırmazlık bandı
kullanılmaktadır.
Isı bariyerli strüktürel silikon cephe sistemi
Isı bariyerli strüktürel silikon cephe sistemi, yüksek ısı yalıtımı ve yoğuşma risklerine
karşı ısı bariyerli ve çoklu odacıklı olarak tasarlanmıştır. Sisteme dıştan bakıldığında
paneller alüminyum bir çerçeve ile çevrilmiş olup aralarında 17 mm genişliğinde ve 15 mm
derinliğinde fuga bulunmaktadır. Paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile
sağlandığı için camların arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemekte dolayısıyla camların
arasında gölge oluşmamaktadır. İstenirse herhangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır
olduğu hiçbir şekilde belli olmayan) gizli açılır kanat sistemine dönüştürülmektedir.

Panel Cephe Sistemleri

Panel cephe sistemine, cepheden bakıldığında camların arasında alüminyum
görülmeyip 17 mm genişliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır. Sistem yüksek
ısı yalıtımı sağlamak için ve yoğuşma risklerine karşı ısı bariyerli ve çoklu odacıklı olarak
tasarlanmıştır. Bu sistem diğer panel sistemleri ile aynı özellikleri taşımakla birlikte diğer
panel sistemlerinden temel farkı profil sistemine içten bakıldığında 84 mm genişlik
görünmesidir. Sistemlerin isimlendirilmesi genellikle profillerin genişliğine göre
yapılmaktadır. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık iki adet EPDM fitil ile sağlanmakta
olup camların arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemekte dolayısıyla camların arasında
gölge oluşmamaktadır .

Paneller fabrika ortamında camlar dâhil olmak üzere montaja hazır üniteler hâline
getirilerek, şantiyeye sevk edilir ve önceden tüm ayarları yapılmış olan ankrajlara asılır,
panellerin milimetrik ince ayarları yapılarak montaj tamamlanır. Paneller bir kat
yüksekliğinde ve bir yatay aks genişliğindedir.
Bu sistemde istenildiği takdirde cam panellerden düşey ve yatayda çok akslı süper
panel yapılarak içeriye açılan gizli kanatlar oluşturulabilmektedir. Paneller arasında hem
düşeyde hem de yatayda bulunan genleşme boşlukları ile genleşme sağlanır. Sistemde her
katta oluşabilecek kondensasyon suyu kat içinden dışarıya tahliye edilmektedir. Cephe içi
kompozit levhalar da cam gibi panele monte edilmekte ve montaja hazır hâlde şantiyeye
getirilmektedir. Spandrel cam arkasına uygulanan ısı yalıtımı kompozit panelin arkasına da
aynı şekilde uygulanmaktadır. Cam ve panel arasında özel silikon, çift camda ise iki cam
arasına komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant kullanılmaktadır. Silikon
çekilmesi işlemleri sistem firmalarının kalite kontrol test prosedürleri çerçevesinde, prosesler
kontrolü altında yapılır.

Kompozit Panel Cephe Sistemleri

Kompozit panel cephe sistemleri kaplama malzemelerine göre dörde ayrılır.

-Kompozit panel

Duvar üzerine ısı izolasyonu uygulandıktan sonra sistemin kendi konstrüksiyonu ile
sağır cephelerin kaplanmasıdır. Taşıyıcı alüminyum profiller, özel alaşım alüminyum ankraj
elemanları ile yapıya tespit edilmektedir. Bu sistemde, kompozit paneller düşeyde özel ayarlı
klipslerle ana taşıyıcıya monte edilmekte, böylece hem yatayda hem de düşeyde kompozit
panelin genleşmesi sağlanmakta ve paneller üzerinde ısıl genleşmelerden dolayı oluşacak
deformasyonlar önlenmektedir.

-Alüminyum kompozit panel

Alüminyum kompozit panel, her iki yüzeyi (0.5mm) alüminyum kaplama levhasının
arasında (3mm) poliüretandan oluşan iç ve dış mimaride estetik görünüm ve 30’u aşkın renk
seçeneği sunan, boyalı yüzeyi ve koruyucu (çıkartılabilen) folyo ile korunan bir kaplama
malzemesidir (Resim 1.33 – 1.34 – 1.35).
Alüminyum kompozit panel; deforme olmaz, su emmez, donmaz, renk değiştirmez,
yanmaz, kolay döşenir, doğal pigmentler ile renklendirilmiştir. 1200-4000 °C pişirilmiştir

-Terra Cotta

Tamamen kil ve doğal malzemelerden üretilen Terra Cotta cephe kaplama ürünleri
gerek üretimi gerekse zengin renk ve desenleri ile bina cephelerinde çok seçenekli mimari
tasarımlara imkân sağlamaktadır. Yüksek teknoloji ile üretilen Terra Cotta Cephe kaplama
ürünleri, donmaya ve atmosferik etkilere karşı dirençli olup tamamen geri dönüşümlüdür.
Yatay derzlerde ise paneller arasında yer alan 12 mm’lik fuga boşlukları, cephenin arkasında
doğal bir hava sirkülasyonunun oluşmasına müsaade etmektedir.

-Granit & seramik kaplama

Mevcut binanın sağır cephelerinde duvarların ısı izolasyonu sağlandıktan sonra bu
sisteme ait alt taşıyıcı, alüminyum konstrüksiyonla birlikte uygulanır. Taşıyıcı profiller, özel
alaşım alüminyum ankraj elemanları ile yapıya tespit edilmektedir. Bu sistemde tercih edilen
seramik veya granit modülleri, klipsli veya kanallı sistem olarak alüminyum alt taşıyıcı
konstrüksiyona bağlanmaktadır.